Uw partner voor
inter­natio­naal
zorg­personeel.

Wij zijn Susie Care, een organisatie gespecialiseerd in het oplossen van het grootste probleem in de zorgsector: het arbeidstekort. Susie Care streeft naar een duurzame oplossing door internationaal zorgpersoneel te werven voor Nederland. Onze ambitie is om, in plaats van een nulsomspel (waarbij de opvulling van een tekort nu vaak leidt tot een tekort elders), een triple win situatie te creëren. Omdat er sprake is van circulaire arbeidsmigratie hebben zowel de internationale zorgprofessional, zijn thuisland, als de Nederlandse zorgsector hier baat bij.

Onze visie

Tegenwoordig is 1 op de 7 personen van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam in de zorg. Om toekomstige tekorten op te vangen, moet dit aantal in 2040 stijgen naar 1 op de 4. Een onhaalbare doelstelling voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bij Susie Care zien wij een belangrijke oplossing in het actief betrekken van internationale zorgprofessionals naast het Nederlandse zorgpersoneel. Zo voorkomen we een dreigend zorginfarct en houden we het Nederlandse zorgsysteem toegankelijk en van goede kwaliteit.

Samenwerking
met TOS.

Dankzij onze samenwerking met TOS, een familiebedrijf gespecialiseerd in internationale arbeidsbemiddeling in de maritieme sector, heeft Susie Care meer dan 30 jaar ervaring in het bemiddelen van internationale arbeidskrachten. Door onze krachten te bundelen hebben wij een sterke infrastructuur ontwikkeld voor het werven van internationaal zorgpersoneel. Met negen kantoren wereldwijd (Indonesië, Oekraïne, Polen, Kroatië, Tsjechië, Dubai, Cyprus en Nederland) en dagelijks 2.000 mensen aan het werk, brengt TOS waardevolle kennis en middelen mee om ons te ondersteunen bij het realiseren van onze internationale doelen. Deze expertise biedt onze opdrachtgevers en zorgprofessionals extra garantie en zekerheid. Samen streven wij naar betrouwbare, transparante en kwalitatieve personeelsbemiddeling.

"De sector zorg & welzijn komt over 10 jaar waarschijnlijk meer dan 230.000 medewerkers tekort. Deze cijfers verontrusten ons. Wij zijn gemotiveerd om hier iets aan te doen en geloven dat we met de succesformule van Susie Care een significante bijdrage kunnen leveren."

Tanguy Wagenaar
Founder Susie Care & Director TOS

“Onze aanpak in het werven van internationale zorgprofessionals is gebaseerd op circulaire arbeidsmigratie en het daarmee realiseren van een win-win-win-situatie, voor zowel de zorginstelling, de professional en het thuisland."

Berend Jan Udink
Founder Susie Care

“Nederland vergrijst, en snel ook. In 2040 is 1 op de 4 Nederlanders 65+. Het aantal 80-plussers is dan verdubbeld naar 2 miljoen. Om deze groep te verzorgen zal 1 op de 4 in de zorg moeten werken. In 2060 zelfs 1 op de 3. Door internationaal zorgpersoneel te werven, werken we bij Susie aan het voorkomen van dreigend zorginfarct.”

Joanne Lammers
Marketing & Communicatie

De tekorten
in cijfers.

Het arbeidstekort in de zorg leidt tot twee grote problemen. Ten eerste zorgt het voor een negatieve spiraal van voortdurend stijgende werkdruk. Door de tekorten moet het huidige personeel steeds harder en meer werken, wat leidt tot meer verzuim en uitstroom, waardoor de werkdruk weer verder oploopt.

Daarnaast koersen we door de tekorten af op een zorginfarct. Delen van de zorgsector dreigen af te sterven omdat zorg niet langer geleverd kan worden door voldoende professionals, een zorgwekkend scenario. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg zal hierdoor verminderen. Dit blijkt niet alleen uit de penibele verhalen uit de sector, maar ook uit actueel prognose onderzoek.

(Data zijn afkomstig uit het prognosemodel ‘Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn’.)

Laten we 
kennismaken!

Elke vraag is uniek en elke locatie anders. Daarom komen wij graag bij u langs. Zo weten we precies waar er behoefte aan is en hoe wij een bijdrage kunnen leveren.